کمپین از غسالخانه تا خانه

به پویش آرزوی اسماعیل(از غسالخانه تا خانه) خوش آمدید. اسماعیل یک آرزوی کوچک دارد. آماده اید تا دست به دست به هم دهید تا آرزوی کوچک اسماعیل رو برآورده کنیم؟ پس آستین ها را بالا بزنیم. همه ما می دونیم غسال خانه جای زندگی نیست اما تمام کودکی اسماعیل در غسالخانه ای تاریک و سرد گذشت. در حال حاضر تنها دارایی خانواده اسماعیل یک قطعه زمین است که اگر دست به هم دست بدهیم سقف آرزوی اسماعیل ساخته می شود و او به سادگی و به زیبایی از غسالخانه به خانه می رود. بیایید اسماعیل را به این باور برسانیم که بعد از هر سختی گشایشی و آسانی در راه است. آماده اید آجرهای خانه اسماعیل را یکی یکی روی هم قرار دهیم؟ پس با مشارکت در کمپین و پرداخت مبلغ مورد نظر خود اسماعیل را به آرزویش برسانید

مشارکت در کمپین آرزوی اسماعیل